COLUMN

College mist “ Passion”

Dit jaar was Groningen de Gast-stad.  Zij zijn  ervan overtuigd dat The Passion de stad voordeel heeft gebracht. Een half miljoen euro besteed in horeca, hotels en winkels. The Pasion trok vier miljoen kijkers ( reclame spot van 4 uur) en twaalfduizend bezoekers naar de stad.

De provincie Zeeland had wel Passion voor de Tour de France. Een jaar voor de start is de sponsering al rond.  Dankzij een zeer gemotiveerde  inzet van een gedeputeerde met zijn team (een Vlissinger!!!) kunnen wij dat niet?

Ik heb veel  positieve reacties ontvangen naar aanleiding van mijn interview  bij Omroep Zeeland over de Passion, van mensen met verschillende levens overtuigingen.

In deze Passion processie ontmoeten cultuur, geschiedenis, en de hedendaagse muziek  elkaar. Er is er de boodschap van  geloof,  hoop en vrede, omzien naar de ander en verdraagzaamheid naar elkaar.

Denk nog eens na College???

Coen van Dalen

Fractievoorzitter/raadslid Christen Unie

Column in de Bode, 19 augustus 2014

ChristenUnie: Integer, Betrouwbaar en Stabiel

Verandering wie durft op 19 maart?

Het moet anders

Het kan anders 

U/jij  kunt het veranderen

Laat het horen

Het beleid van de afgelopen vier jaar?  Meer schuld,

Scheldeterrein rente op rente en 80 miljoen in de min. Ziekenhuis???  De ChristenUnie wil dat veranderen en heeft u nodig.

Wij  hebben ons integer en vanuit de ethiek van ons geloof ingezet voor de inwoners  van Vlissingen, Souburg en Ritthem, voor de minima, de kansarme, de werkelozen, ondernemers, de mensen die elke dag werken en de bejaarden. En opnieuw gaan we dat doen. 

Landelijk heeft de ChristenUnie  verandering waargemaakt,

Ook lokaal, willen wij ons de komende vier jaar daar weer voor in zetten. Geef geloof een stem

De ChristenUnie is geen partij, aan een Kerk verbonden maar een partij van mensen die geloven, gelooft u/jij Mee? 

ChristenUnie: Integer, Betrouwbaar en Stabiel

Coen van Dalen
fractievoorzitter ChristenUnie

 

Halve waarheden

De LPV schrijft in zijn raadscolumn dat oppositie partijen niet willen bezuinigen,

Waarom wilden de ChristenUnie niet bezuinig op dat voorstel, om dat het de minima zou treffen, mensen die al veel hebben moeten inleveren. 

Wat  de Piek betreft die hoeft voor ons niet te sluiten (voorstel LPV wethouder) alleen een aanpassing in de financiële huishouding en subsidie.  
De motie geeft geen zekerheid dat de Piek blijft.  De LPV geeft zelf aan  “ voorlopig gered”

Een LPV, nieuwsbrief met als kop “Ondernemers ten onrechte de dupe” Betreft de meer dan verdubbeling van de precario rechten in twee jaar tijd die de coalitie (LPV) zelf in de ontwerp begroting had opgenomen!!!

Schelde Kwartier, het wegsturen van de wethouder heeft niets opgeleverd,  alleen partijen die zich afmelden en rente die elke dag betaald moet worden.

Gelukkig de marine kazerne komt. 

De ChristenUnie  wil eerlijke en integere politiek bedrijven (7-02-13)