OVER ONS

De ChristenUnie Vlissingen herkent zich in de landelijke missie van de ChristenUnie

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

In Vlissingen heeft de ChristenUnie zich altijd sterk gemaakt voor kwetsbare mensen in Vlissingen, maar zich  ook als een partij geprofileerd , die hart heeft voor het aanzicht van de stad en haar natuur! De ChristenUnie is een  partij die zich op de totale samenleving, dus op alle Vlissingers. De ChristenUnie kiest voor een  dienstbare en transparant gemeentebestuur;  voorjeugd en gezin, voor goed passend onderwijs; voor betaalbaar wonen voor elke burger en voor een gezonde economie. Wij zijn een partij met hart voor een bloeiend Vlissingen, Souburg en Ritthem!